Home

Iznimna nam je čast, kao organizatorima i domaćinima prvog znanstvenostručnog, međunarodnog kongresa o lječilišnom turizmu i prirodnim ljekovitim činiteljima da se odvija na otoku Rabu. Upravo Rab, kao prepoznata turistička destinacija, uz prirodne, raspolaže i kvalitetnim zdravstvenim resursima, koje bi trebalo povezivati sa turističkim resursima, uz uvažavanje povijesnog nasljeđa, a sve kako bi se ova destinacija mogla snažnije orijentirati na koncepciju zdravstvenog turizma. To otvara mogućnost da se blagodati mediteranske klime, aerosoli, ljepota krajolika i geomorfološka raznolikost (Geopark),bogati biljni pokrov (šuma Kalifront, rezervat Dundovo; park šuma Komrčar), pješačke i biciklističke staze (edukativna Premužićeva staza; 144 km pješačkih i 160 km biciklističkih staza) sada prepoznatljivi ambijent “zelenog otoka”, “otoka ljubavi” ili ” otoka sreće”, “otoka sporta” u budućnosti prepozna i pod sloganom “otoka zdravlja”.

Zasigurno je značajna uloga javnog zdravstva kroz sustavno djelovanje u području prevencije, prvenstveno kroz edukaciju, promociju i unaprijeđenje zdravlja,  zaštite okoliša , što nedvojbeno doprinosi ukupnoj kvaliteti zdravstveno-turističkog proizvoda, te je vrlo značajna za imidž i potvrđuje potrebu postizanja konsenzusa između svih dionika na razini turističke destinacije, a u cilju poticanja sinergijskih procesa, kojima će se osigurati viša razina sigurnosti i kvalitete zdravstveno-turističke ponude, a kroz to viši stupanj zadovoljstva  i sigurnosti turista. U tu svrhu potrebno je zdravstveno-turističke sadržaje dalje istraživati, razvijati, povezivati i pružati zajedno sa ostalim sudionicima turističke ponude, koja će biti prihvatljiva suvremenoj populaciji, a koja može osigurati prepoznatljivost, konkurentnost i prosperitet  turističke destinacije otoka Raba kao  „otoka zdravlja“.

Pozivamo Vas na Drugi znanstvenostručni kongres s međunarodnim sudjelovanjem “Lječilišni turizam i prirodni ljekoviti činitelji”, koja će se održati od 30. kolovoza do 1. rujna 2019. u Rabu.

Srdačno Vas pozdravljamo i željno očekujemo u Rabu!

Albert Cattunar, Dobrica Rončević, Daniela Glažar Ivče


Organizacijski odbor: Albert Cattunar (predsjedatelj), Dobrica Rončević (predsjedatelj), Daniela Glažar Ivče (predsjedatelj), Marina Barkiđija Sotošek, Danijela Štimac Grbić, Bruno Cvetković

Znanstveni odbor: Prof.dr.sc. Vladimir Mićović, Izv.prof.dr.sc. Vanja Vasiljev Marchesi, Izv.prof.dr.sc. Aleksandar Bulog, Mladen Marković

Recenzenti: Kristijan Zulle, Dobrica Rončević, Albert Cattunar


Tajnik kongresa: Davor Klarić (kontakt davor.klaric@zzjzpgz.hr)

Voditelj kongresa: Albert Cattunar (kontakt +385 91 2030731)


Predavači:

Mr.sc. Albert Cattunar [Nastavni Zavod za javno zdravstvo Primorsko goranske županije]

Dobrica Rončević [Nastavni Zavod za javno zdravstvo Primorsko goranske županije]

Mr.sc. Daniela Glažar Ivče [Nastavni Zavod za javno zdravstvo Primorsko goranske županije]

Davor Klarić [Nastavni Zavod za javno zdravstvo Primorsko goranske županije]

Marina Barkiđija Sotošek [Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu]

Danijela Štimac Grbić [Hrvatski zavod za javno zdravstvo]

Bruno Cvetković [Nastavni Zavod za javno zdravstvo Grada Zagreba”Dr. Andrija Štampar”]

Prof. dr.sc. Jagoda Doko Jelinić [Katedra za zdravstvenu ekologiju i medicinu rada i sporta Škola narodnog zdravlja “Andrija Štampar”  Medicinski fakulteta Sveučilišta u Zagrebu]

Doc.dr.sc. Milan Milošević [Katedra za zdravstvenu ekologiju i medicinu rada i sporta Škola narodnog zdravlja “Andrija Štampar”  Medicinski fakulteta Sveučilišta u Zagrebu]

Damir Andabaka [Odjel za vode i balneoklimatologiju Katedra za zdravstvenu ekologiju i medicinu rada i sporta Škola narodnog zdravlja “Andrija Štampar”  Medicinski fakulteta Sveučilišta u Zagrebu]

Prof.dr.sc. Davor Jurišić [Odjela za biotehnologiju Sveučilište u Rijeci]

Marko Marić [Laboratorij za zrak, buku i ostale mikroklimatske uvjete Nastavni Zavod za javno zdravstvo Grada Zagreba”Dr. Andrija Štampar”]


Glavni organizator:

Nastavni zavod za javno zdravstvo Primorsko goranske županije

Suorganizatori:

Grad Rab

Općina Lopar

Turistička zajednica Grada Raba

Turistička zajednica Općine Lopar

Nastavni zavod za javno zdravstvo “Dr. Andrija Štampar”

Astronomsko društvo Višnjan

Katedra za zdravstvenu ekologiju i medicinu rada i sporta


We invite you to the 2nd Scientific Conference with international participation “Health resort tourism and natural health remedies”, which will be held on August 30 – September 1, 2019 in Rab.

We welcome you and look forward to see you in Rab!

Albert Cattunar, Dobrica Rončević, Daniela Glažar Ivče

Organizing Committee Members: Albert Cattunar (Chairman), Dobrica Rončević (Chairman), Daniela Glažar Ivče (Chairman), Marina Barkiđija Sotošek, Danijela Štimac Grbić, Bruno Cvetković

Scientific Committee Members: Prof. dr.sc. Vladimir Mićović, Izv.prof.dr.sc. Vanja Vasiljev Marchesi, Izv.prof.dr.sc. Aleksandar Bulog, Mladen Marković

Secretary: Davor Klarić (kontakt davor.klaric@zzjzpgz.hr)

Congress Leader:Albert Cattunar (+385 91 2030731)

Lecturers:

Mr.sc. Albert Cattunar [Nastavni Zavod za javno zdravstvo Primorsko goranske županije]

Dobrica Rončević [Nastavni Zavod za javno zdravstvo Primorsko goranske županije]

Mr.sc. Daniela Glažar Ivče [Nastavni Zavod za javno zdravstvo Primorsko goranske županije]

Davor Klarić [Nastavni Zavod za javno zdravstvo Primorsko goranske županije]

Marina Barkiđija Sotošek [Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu]

Danijela Štimac Grbić [Hrvatski zavod za javno zdravstvo/ Katedra za socijalnu medicinu i organizaciju zdravstvene zaštite Škola narodnog zdravlja “Andrija Štampar”  Medicinski fakulteta Sveučilišta u Zagrebu]

Bruno Cvetković [Nastavni Zavod za javno zdravstvo Grada Zagreba”Dr. Andrija Štampar”]

Prof. dr.sc. Jagoda Doko Jelinić [Katedra za zdravstvenu ekologiju i medicinu rada i sporta Škola narodnog zdravlja “Andrija Štampar”  Medicinski fakulteta Sveučilišta u Zagrebu]

Doc.dr.sc. Milan Milošević [Katedra za zdravstvenu ekologiju i medicinu rada i sporta Škola narodnog zdravlja “Andrija Štampar”  Medicinski fakulteta Sveučilišta u Zagrebu]

Damir Andabaka [Odjel za vode i balneoklimatologiju Katedra za zdravstvenu ekologiju i medicinu rada i sporta Škola narodnog zdravlja “Andrija Štampar”  Medicinski fakulteta Sveučilišta u Zagrebu]

Prof.dr.sc. Davor Jurišić [Odjela za biotehnologiju Sveučilište u Rijeci]

Marko Marić [Laboratorij za zrak, buku i ostale mikroklimatske uvjete Nastavni Zavod za javno zdravstvo Grada Zagreba”Dr. Andrija Štampar”]Organizer:

Nastavni zavod za javno zdravstvo Primorsko goranske županije

Co-organizer:

Grad Rab

Općina Lopar

Turistička zajednica Grada Raba

Turistička zajednica Općine Lopar

Andrija Stampar Teaching Institute of Public Health

Astronomsko društvo Višnjan

Katedra za zdravstvenu ekologiju i medicinu rada i sporta

Oglasi