Informacije

Za sve sudionike (aktivne ili pasivne) registracija je obavezna


Kotizacije

Uplate kotizacija:

PRIMATELJ: Nastavni zavod za javno zdravstvo PGŽ, Krešimirova 52A, 51000 Rijeka

IBAN PRIMATELJA: Erste&Steiermärkische Bank d.d. Jadranski trg3A

HR 9224020061100369379

POZIV NA BROJ ODOBRENJA: 10010126-OIB PLATITELJA

OPIS PLAĆANJA: Kotizacija RAB-kongres 2019.

Swift: ESRH22


Kotizacije se odnose na jednu osobu i navedene su u neto iznosu.  U slučaju devizne uplate, kotizaciju treba uvećati za trošak devizne doznake.

Kotizacija 1 (s prihvaćenim radom i bez stručnog izleta u nedjelju) iznosi ukupno 500 kuna.

Kotizacija 2 (bez prihvaćenog rada i bez stručnog izleta u nedjelju) iznosi ukupno 700 kuna.

Kotizacija 3 (s prihvaćenim radom i s stručnim izletom u nedjelju) iznosi ukupno 800 kuna.

Kotizacija 4 (bez prihvaćenog rada i s stručnim izletom u nedjelju) iznosi ukupno 1000 kuna.

Kotizacija 5 (isključivo za stručni izlet nedjelja, za prijavljenu pratnju od strane sudionika) iznosi ukupno 200 kuna.

PDV je uključen u sve cijene. U slučaju nemogućnosti dolaska na kongres nema povratka uplate već je moguća zamjena i dolazak druge osobe. Hvala na razumijevanju!

Potvrdu o uplati poslati na email a.cattunar@yahoo.com


Rad mora sadržavati:

1. Puno ime i prezime autora bez titula, naslov rada na hrvatskom i na engleskom jeziku

2. Sažetak na hrvatskom i engleskom jeziku s ključnim riječima,

3. Tekst koji se u pravilu sastoji od uvoda, materijali i metode- eksperimentalni dio, rezultat, rasprava o rezultatima i zaključak,

4. Tablice, slike i dijagrame (crteže)

5. Zahvale (ako ih ima).

6. Popis literature. Citiranje po Vankuveru.

Prezentaciju u PowerPoint-u u trajanju maksimalno 10 minuta je potrebno pripremiti u verziji iz 2016. godine ili ranije verzije najviše do 2010. godine (2016 ili 2013. ili 2010. godina).

Rad poslati do 15. kolovoza 2019. godine. Radovi će se recenzirati! Radovi će biti tiskani u Zborniku radova!

Dodatne informacije: Albert Cattunar 0912030731


Bodovanje

Hrvatska liječnička komora [HLK] će bodovati aktivne sudionike s 16 bodova a pasivne sudionike s 11 bodova.

Hrvatska komora medicinskih sestara [HKMS] će bodovati aktivne sudionike s 10 bodova a pasivne sudionike s 7 bodova.

Hrvatska komora zdravstvenih radnika – Strukovni razred za medicinsko-laboratorijsku djelatnost [HKZR – MLD] – zatražiti individualno bodovanje s potvrdnicom.

Hrvatska komora zdravstvenih radnika – Strukovni razred za djelatnost radne terapije [HKZR – DRT] će bodovati aktivne sudionike s 12 bodova a pasivne sudionike s 8 bodova.

Hrvatska komora zdravstvenih radnika – Strukovni razred za djelatnost sanitarnog inženjerstva [HKZR – DSI] će bodovati aktivne sudionike s 12 bodova a pasivne sudionike s 8 bodova.

Hrvatska komora zdravstvenih radnika – Strukovni razred za radiološko-tehnološke djelatnosti će bodovati aktivne sudionike s 16 bodova a pasivne sudionike s 11 bodova.

Hrvatska komora fizioterapeuta [HKF] će bodovati aktivne sudionike s 12 bodova a pasivne sudionike s 8 bodova.

Hrvatska psihološka komora [HPK] će bodovati pozvane predavače s 26 bodova, aktivne sudionike s 16 bodova a pasivne sudionike sa 14 bodova.

Hrvatska komora primalja [HKP] će bodovati aktivne sudionike s 10 bodova a pasivne sudionike sa 8 bodova.